top of page

Algemene voorwaarden

1 ALGEMEEN

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop- verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met PowPow Belgium.

Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten,

behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

1.1 IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING

PowPow Belgium

Bergstraat 1a

9250 Waasmunster

België

Email: laure@powpowbelgium.com

Ondernemingsnummer:  BE 0754.518.458 Naam zaakvoerder: Laure Lanoo

BESTELLING

Art. 2

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het plaatsen van de bestelling en de betaling af te ronden, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

AANSPRAKELIJKHEID

Art. 3

Wij garanderen dat de door ons geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

3.1

De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren.

Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient

de klant (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk

te melden via laure@powpowbelgium.com

Indien dit niet tijdig (binnen 10 kalenderdagen) wordt gemeld kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Het oorspronkelijk label mag niet verwijderd worden van het artikel, is dit wel het geval dan bevindt het artikel zich niet meer in nieuwstaat en kunnen wij dit niet vergoeden.

3.2

Onze aansprakelijkheid geldt niet indien: A) de klant de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. B) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met onze aanwijzingen en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

HERROEPINGSRECHT

Art. 4

Wanneer de klant niet tevreden is met de aankoop bestaat de mogelijkheid om te retourneren. Wij voorzien een gratis retourservice in België voor producten/aankoop vanaf €30 (exclusief verzendkosten).

Wanneer men iets wenst te retourneren onder dit bedrag, zijn de retourkosten voor eigen rekening. Ook het terugzenden van artikelen aangekocht met korting (zoals sale artikelen) zijn altijd voor eigen rekening. De klant dient dan op eigen kosten het pakket terug te sturen naar onderstaand adres: PowPow Belgium, Bergstraat 1a, 9250 Waasmunster.

Om recht te hebben op de gratis verzending dient de klant ons binnen 10 kalenderdagen na ontvangst op de hoogte te stellen via email (laure@powpowbelgium.com) welke goederen de klant wenst te retourneren. De maximum retourtermijn bedraagt 14 kalenderdagen. Ontvangen wij de retour niet binnen 14 kalenderdagen na ontvangst wordt het verzendlabel alsnog aangerekend (€5.95 - Belgium, €8.00 - The Netherlands, Germany, Luxembourg, €11.00 - France, €19.95 - Spain & Portugal). Dit bedrag wordt dan afgehouden bij de terugbetaling van het geretourneerde item. 

Wanneer de klant de retour niet binnen 14 kalenderdagen na ontvangst verzendt, wordt deze niet meer geaccepteerd en voeren wij geen terugbetaling uit. De bestelling kan hierbij terug ontvangen worden door de klant na betaling van de standaard verzendingskosten (€5.95 - Belgium, €8.00 - The Netherlands, Germany, Luxembourg, €11.00 - France, €19.95 - Spain & Portugal)

Per geplaatste order heeft de klant recht op 1 gratis retourlabel. 

 

BETALING

Art. 5

Betaling gebeurt steeds via een beveiligd elektronisch platform met keuze uit paypal, bancontact/mistercash en Creditcard. Wanneer de betaling niet afgerond is zal de bestelling ook niet behandeld worden.

UITVOERING / VERZENDING

Art. 6

De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze onmiddellijk na het

afronden van de betaling. Bij het bestellen van pre-orders kan de uitvoeringstermijn uitlopen tot maximum 10 dagen na de bestelling. De verzending gebeurt binnen 1-3 werkdagen via bpost.

Enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding.

De klant dient bij de bestelling het adres grondig na te kijken.

GESCHILLEN

Art. 7

Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht.

BINDING

Art. 8

Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn steeds bindend. 

bottom of page